Marchnad360

Siopau bwyd a diod

Aber Graze

Yn creu bocsys bwyd llawn blas, lliw a boddhad.

Barnes Pet Supplies

Cynnyrch ar gyfer eich anifeiliaid anwes ar Stryd Bangor.

Bonta Deli

Siop sy’n gwerthu bwydydd lleol, ffres, ar Stryd y Plas.

Bottle and Barrel

Bar hamddenol gyda dewis mawr o gwrw crefft, gwinoedd a gin.

Bragdy Lleu

Bragdy Lleu

Cwrw grefft gwobrwyedig wedi’i ysbrydoli gan chwedlau’r Mabinogi – bar bach ar agor i’r cyhoedd 
Bwydydd Blasus Hathren

Bwydydd Blasus Hathren

Bwydydd Blasus Hathren

Brownies a chacennau eraill o Gwmann.

Cacennau Mirain Haf

Cacennau blasus o Lanfarian.

Cacs Es

Cacennau cartref ar gyfer unrhyw achlysur.
Caffi Gruff

Caffi Gruff

Caffi a siop beics yn Nhal-y-bont.
Cigydd D I J Davies

Cigydd D I J Davies

Cigydd teuluol yn Nhregaron.
Cigydd Evans

Cigydd Evans Butcher

Cigydd Evans Butcher

Cigydd o safon wedi ei sefudlu yn Nhregaron. Rydym yn defnyddio Cig lleol yn ymal ond 5 milltir o drws y siop, sydd wedi prosesu yn ein lladu. Rydym yn creu amryw o cynrychion, yn cynnwys Selsig, burgers, sosej rolls, peis, ham wedi coginio, cig BBQ, a llawer mwy.
Cigydd Morgan's

Cigydd Morgan’s

Cigydd sydd hefyd yn cynnig bwyd i fynd yn Aberystwyth.