Cigydd Evans

Cigydd Evans Butcher

Cigydd o safon wedi ei sefudlu yn Nhregaron. Rydym yn defnyddio Cig lleol yn ymal ond 5 milltir o drws y siop, sydd wedi prosesu yn ein lladu. Rydym yn creu amryw o cynrychion, yn cynnwys Selsig, burgers, sosej rolls, peis, ham wedi coginio, cig BBQ, a llawer mwy.

Coed Nadolig Parcyrhos

Coed Nadolig Parcyrhos

Coed Nadolig ar gyfer yr ŵyl.

Y Penbont

Tafarn traddodiadol teuluol yn Llanrug.

Ultracomida

Siop sy’n arbenigo mewn bwyd a diod o Gymru, Sbaen a Ffrainc.

Nourishment of the Fields

Nutritious food for natural life.