Cacennau Mirain Haf

Cacennau blasus o Lanfarian.

Carpedi Gwyn Lewis

Carpedi Gwyn Lewis

Gwerthwyr carpedi o Lambed.

Kefir Cymru

Kefir wed’i wneud yn Y Felinheli drwy ddefnyddio llefrith buwch heb fod yn homogenaidd.

OG Owen & Son

Mae William Glyn Owen yn gigydd gyda’i wreiddiau’n ddwfn yng Nghaernarfon.

Cegin Fach Emma

Cegin fach sydd yn cynnig bwyd i fynd yn Llanrug.