Bonta Deli

Siop sy’n gwerthu bwydydd lleol, ffres, ar Stryd y Plas.

18 Palace Street, Caernarfon., LL55 1RR

Cacennau Mirain Haf

Cacennau blasus o Lanfarian.

Medina

Caffi a siop yng nghanol Aberystwyth sy’n cynnig bwyd ffresh a chacennau cartref.

Pant Du

Tŷ bwyta, gwinllan a pherllan.

Caffi Maes

Caffi wedi ei leoli ar y maes yng Nghaernarfon.