Bottle and Barrel

Bar hamddenol gyda dewis mawr o gwrw crefft, gwinoedd a gin.

Fferyllfa Penygroes

Fferyllfa LL. Williams a S. McCarthy.

Melysion Mam

Cwmni bach o Gribyn sy’n gwneud ffyj a phethau blasus eraill

Y Penbont

Tafarn traddodiadol teuluol yn Llanrug.

Gray-Thomas

Oriel, siop nwyddau a chaffi ger y castell.