Jacôs

Jacôs

Busnes bach teuluol o gefn gwlad Ceredigion yn gwerthu amrywiaeth o grysau t Cymreig.

Melysion Mam

Cwmni bach o Gribyn sy’n gwneud ffyj a phethau blasus eraill

Coffi a Bara

Becws a chaffi

Troedio Adweitheg Gwynedd

Mae adweitheg yn therapi cyfannol, gyda chi, y cleient yn ganolig i’r broses o wneud penderfyniadau.

Antur Waunfawr

Menter gymdeithasol sy’n darparu cyfleoedd gwaith a llesiant i oedolion ag anableddau dysgu.