Wavells

Cigydd a deli yn gwerthu cynnyrch o safon.

Y Gegin Fach

Caffi bach teuluol yn coginio prydau fres lleol.

El•Di

Blociau chwarae pren wedi’u paentio â llaw
8C4735C5-90A2-4B09-B3FD

Y Stiwdio Brint

Siop brint ffotograffig, creadigol

Bonta Deli

Siop sy’n gwerthu bwydydd lleol, ffres, ar Stryd y Plas.