Clwb Rygbi Tregaron

Tafarn yn Nhregaron sydd â chroeso mawr i bawb

20220720_141504-1

Clwb Rygbi Tregaron, Tregaron

Tafarn cymunedol sydd yn falch o groesawi yr ardal gyfan i mewn.

Gyda’r Eisteddfod ar droed rydym nepell o’r maes ac yn gyffrous am wythnos llawn dop o fwrlwm cymreig yn Nhregaron! 

Edrychwn ymlaen i fod yn gartref i gigs Cymdeithas yr Iaith eleni. Dewch yn llu mi fydd y clwb a phabell y gigs yn llawn dop felly rhannwch gyda’ch ffrindiau taw y clwb yw y lle i fod i gymdeithasu wedi holl weithgaredd y maes

Cyffro’r Clwb i’r Eisteddfod!

Mae am fod yn wythnos i’w chofio!

Clive Menswear

Siop ddillad i ddynion yn Aberystwyth.
Coed Teifi

Coed Teifi

Fferm deuluol sy’n gwerthu coed yng nghanolbarth Cymru, ger y mynyddoedd Cambria.

Portal

Sefydlwyd Portal yn 2010 ac ers hynny, rydym wedi gweithio’n ddi flino i ddarparu hyfforddiant dwyieithog deinamig ac arloesol, er mwyn cefnogi sefydliadau gyda’u strategaethau i ddatblygu gallu eu gweithlu. Gan ddarparu cymwysterau ar lefelau 2, 3, 4, 5 a 7, mae gennym brofiad o gefnogi datblygiad proffesiynol mewn ystod eang o rolau, o’r rhai sy’n newydd i’w swyddi i’r rhai sy’n uwch arweinwyr profiadol. Ar hyn o bryd mae dros 500 o ddysgwyr gennym yn dilyn ein rhaglenni Prentisiaeth a ariennir yn llawn gan Lywodraeth Cymru.

Cactws

Siop dillad dynion yn Aberystwyth.