D L Williams

D L Williams

Gwerthwyr popeth sydd angen arnoch ar gyfer eich cartref a’ch gardd.

Koala.T Barbers

Siop torri gwallt i fechgyn ar Stryd Bangor.

KellyKare

Cyngor iechyd a diogelwch i fusnesau bach gydymffurfio â gofynion iechyd a diogelwch.

Gwyndaf Williams a’i Fab – Syniad Da

Siop torri goriadau, engrafu, trwsio esgidiau a batris oriawr.

R Benjamin & Son

Busnes teuluol yn gwerthu dodrefn a gwelyau