Meithrinfa Sêr Caron

Meithrinfa Sêr Caron

Meithrinfa yn Nhregaron.

Ultracomida

Siop sy’n arbenigo mewn bwyd a diod o Gymru, Sbaen a Ffrainc.

Parry & Jones

Siop bapur leol.

Llwy De

Siop a chaffi sy’n gwerthu cacennau, brechdanau, a diodydd.

Llyfrau Ystwyth

Siop llyfrau newydd ac ail-law yn Aberystwyth.