Ogla

Canhwyllau soy naturiol gyda arogleuon a lliwiau unigryw.

Bwydydd Blasus Hathren

Bwydydd Blasus Hathren

Brownies a chacennau eraill o Gwmann.

Antur Waunfawr

Menter gymdeithasol sy’n darparu cyfleoedd gwaith a llesiant i oedolion ag anableddau dysgu.

Fandangles

Siop annibynol yng nghanol Llanberis sydd yn gwerthu pob math o bethau anarferol a diddorol.
W D Lewis a'i Fab

WD Lewis

Mae W.D.Lewis yn cynnig ystod o nwyddau amaethyddol.