Homestyle Bakery

Becws sy’n gwerthu cynnyrch ffres ym Mhenygroes.

21 Snowdon St, Penygroes, Caernarfon, LL54 6NG

Trac 42

Mae Trac 42 yn gwmni cynhyrchu ffilmiau o Ogledd Cymru. Cafodd ei sefydlu yn 2016 gan Hedydd Ioan.

Partiau Ceir Celtic

Gwerthu partiau ceir a nwyddau i’ch car.

Menter Fachwen

Cefnogi unigolion ag anableddau, er mwyn eu helpu i gyflawni eu potensial llawn.
Dylunio Meinir

Dylunio Meinir

Darluniau gwreiddiol wedi eu gwneud â llaw.