Ceir Cymru

Mae Ceir Cymru yn gwmni teuluol sydd a safleoedd gwerthu ym Methel a Cherrig y drudion.

Delwedd Ltd

Dylunio gwefannau proffesiynol, effeithiol a llwyddiannus.

Cletwr

Siop a chaffi yn Nhre’r Ddôl sy’n cael eu rhedeg gan y gymuned, i’r gymuned.

Yr Hen Lys

Bwyty sydd wedi’i leoli yn hen lys Caernarfon.
IMG_20220423_161334_811

Cegin Jonah’s

Caffi bwyd môr