Siop Nwyddau Caron

Yn gwerthu bwyd, diod a chynnyrch lleol

Station Road, Tregaron, SY25 6HX

Siop yn gwerthu nwyddau bob dydd, cynnyrch lleol, alcohol, coffi, te, siocled poeth, bwyd poeth er enghraifft, rolls brecwast, pasti, pitsa. Brechdannau fres bob dydd a bocsys salad.

oriau agor dros cyfnod wythnos yr eisteddfod:

30ain o Gorffennaf hyd at 5ed o Awst

DYDD LLUN I DDYDD GWENER 7.30yb – 7.30yh

DYDD SADWRN 8yb – 5.30yh

DYDD SUL 9yb – 5.30 yh

Coed CAIN

Siôn Garth Owen. Artist troi coed o Ogledd Cymru.
Cigydd D I J Davies

Cigydd D I J Davies

Cigydd teuluol yn Nhregaron.
Siop y Parc, Blaenplwyf

Siop y Parc, Blaenplwyf

Siop y Pentref, a redwyd gan Grŵp Cymunedol Blaenplwyf i’r gymuned.

Siop y Glorian

“Gwnewch y newidiadau bach er mwyn newid eich byd.”