Siop Nwyddau Caron

Yn gwerthu bwyd, diod a chynnyrch lleol

Station Road, Tregaron, SY25 6HX

Siop yn gwerthu nwyddau bob dydd, cynnyrch lleol, alcohol, coffi, te, siocled poeth, bwyd poeth er enghraifft, rolls brecwast, pasti, pitsa. Brechdannau fres bob dydd a bocsys salad.

oriau agor dros cyfnod wythnos yr eisteddfod:

30ain o Gorffennaf hyd at 5ed o Awst

DYDD LLUN I DDYDD GWENER 7.30yb – 7.30yh

DYDD SADWRN 8yb – 5.30yh

DYDD SUL 9yb – 5.30 yh

Llaeth ac ysgytlaeth Gwarffynnon

Llaeth Gwarffynnon

Llaeth lleol o’n fferm deuluol. O borfa i botel. Y ffordd gynaliadwy.

Becws Carlton

Becws annibynnol ar Stryd Bangor.
IMG-3870

T.J.Davies a’i Fab

Gemydd o Safon a Siop Lestri

Cerdd Ystwyth Music

Siop Gerddoriaeth / Offerynau / CDs