Siop Nwyddau Caron

Yn gwerthu bwyd, diod a chynnyrch lleol

Station Road, Tregaron, SY25 6HX

Siop yn gwerthu nwyddau bob dydd, cynnyrch lleol, alcohol, coffi, te, siocled poeth, bwyd poeth er enghraifft, rolls brecwast, pasti, pitsa. Brechdannau fres bob dydd a bocsys salad.

oriau agor dros cyfnod wythnos yr eisteddfod:

30ain o Gorffennaf hyd at 5ed o Awst

DYDD LLUN I DDYDD GWENER 7.30yb – 7.30yh

DYDD SADWRN 8yb – 5.30yh

DYDD SUL 9yb – 5.30 yh

Llwy De

Siop a chaffi sy’n gwerthu cacennau, brechdanau, a diodydd.
Cardie Eleri Wyn

Cardie Eleri Wyn

Cardiau cyfarch cyffredinol neu bersonol Cymraeg.

Galwch Acw

Siop crefftau a chaffi sydd yn cynnig cyfleoedd i oedolion efo anabledd dysgu.

Gola

Lampau unigryw – defnydd retro neu gynllun mapiau – sy’n cael eu cynhyrchu â llaw yn ein gweithdy.