Y Banc Tregaron

Siop Goffi a Bar gwin yng nghanol Tregaron. Lle i Eistedd Mewn neu Tuallan am Fwyd Ysgafn, Diod, Cacen, Coffi, a ni hefyd yn neud Tecawê.

Gemwaith Enfys

Gemwaith gwreiddiol o Aberystwyth.

Inkwells

Siop celf a chrefft yn Aberystwyth.

Ffyj Mam

Creu Ffyj Cartref yn Felinheli.
Cigydd Morgan's

Cigydd Morgan’s

Cigydd sydd hefyd yn cynnig bwyd i fynd yn Aberystwyth.