Glyntwrog

Ty tafarn sydd yn cynnig prydau ffres yn Llanrug.

Pegiau Pert

Dwy chwaer sydd yn hoff o addurno pegiau pren yn syth o’r galon.
Camera Cariad

Camera Cariad

Busnes sydd a fwth lluniau i’w logi, a sydd nawr hefyd yn cynnig trawsnewid lluniau.

Scent My Love

‘Candle Melts’ gyda arogleuon a lliwiau unigryw.

Briwsion

Caffi a bwyd i fynd ar Stryd y Llyn.