Mulberry Bush Wholefoods

Siop iechyd a chaffi figan a veggie

2 bridge street, Llanbedr Pont Steffan, Sa48 7hg

Croeso i siop ni yn Lanbed. Yma byddwch chi’n dod o hyd i fwyd blasus iawn a iach. Mae gyda ni bopeth sydd ei angen arnoch am bryd o fwyd iach, pethau ymolchi naturiol, llysiau a ffrwythau organnig, meddyginiaethau naturiol, cynnyrch lleol a llawer mwy.

Rydyn ni’n edrych ymlaen at groesawu ymwelwyr â’r Eisteddfod i Lanbed yr haf yma!

Mona Liza

Siop anrhegion sy’n gwerthu cynnyrch Cymreig amrywiol.
Watson & Pratts

Watson & Pratts

Siop fwyd yn Llambed sy’n arbenigo mewn cynnyrch ffres organig.

Lluniau Gwynant Parri

Ffotograffydd Lleol – Stiwdio – Ysgolion Cymraeg – Tirluniau – Busnesa bach a mawr.
Old Bakery Cookshop

Old Bakery Cookshop

Busnes teuluol bach sydd yn darparu offer coginio o ansawdd.