Tesni Calennig

Gemwaith arian wedi eu creu â llaw.

Tŷ Siocled

Siocled wedi’i wneud â llaw ar Stryd y Plas.

Lledar

Cwmni yn gwerthu bagiau lledr o’r ansawdd uchaf.

Antur Waunfawr

Menter gymdeithasol sy’n darparu cyfleoedd gwaith a llesiant i oedolion ag anableddau dysgu.

Cacennau Mirain Haf

Cacennau blasus o Lanfarian.