W D Lewis a'i Fab

WD Lewis

Mae W.D.Lewis yn cynnig ystod o nwyddau amaethyddol.

Briwsion

Caffi a bwyd i fynd ar Stryd y Llyn.

Teithiau Tango

Asiantaeth deithio sy’n arbenigo mewn trefnu teithiau i Dde America.
Watson & Pratts

Watson & Pratts

Siop fwyd yn Llambed sy’n arbenigo mewn cynnyrch ffres organig.

Palas Print

Siop lyfrau annibynnol o fewn tref gaerog Caernarfon.