LD Reflexology

Adweitheg yn FelinfachReflexology in Felinfach

Blaguro

Blaguro

Cardiau, printiau, dillad a mwy yn y Gymraeg.

H G Motors

Modurdy ym Mhenygroes.

Portal

Sefydlwyd Portal yn 2010 ac ers hynny, rydym wedi gweithio’n ddi flino i ddarparu hyfforddiant dwyieithog deinamig ac arloesol, er mwyn cefnogi sefydliadau gyda’u strategaethau i ddatblygu gallu eu gweithlu. Gan ddarparu cymwysterau ar lefelau 2, 3, 4, 5 a 7, mae gennym brofiad o gefnogi datblygiad proffesiynol mewn ystod eang o rolau, o’r rhai sy’n newydd i’w swyddi i’r rhai sy’n uwch arweinwyr profiadol. Ar hyn o bryd mae dros 500 o ddysgwyr gennym yn dilyn ein rhaglenni Prentisiaeth a ariennir yn llawn gan Lywodraeth Cymru.

Y Selar

Cylchgrawn a gwefan yn trin a thrafod cerddoriaeth Gymraeg gyfoes