Driftwood Designs

Cwmni sy’n cynhyrchu ystod brydferth o nwyddau, prints a chardiau wedi’u dylunio gan Lizzie Spikes

Cegin Fach Emma

Cegin fach sydd yn cynnig bwyd i fynd yn Llanrug.

Gola

Lampau unigryw – defnydd retro neu gynllun mapiau – sy’n cael eu cynhyrchu â llaw yn ein gweithdy.
Watson & Pratts

Watson & Pratts

Siop fwyd yn Llambed sy’n arbenigo mewn cynnyrch ffres organig.

Andy’s Records

Siop recordiau yn Aberystwyth sy’n gwerthu recordiau finyl a cryno-ddisgiau hen a newydd.