Cascade

Cascade

Gwerthwyr blodau yn Llambed.

Canhwyllau Eryri

Canhwyllau Soi, Tryledwyr a Gwêr Todd Moethus. Arllwyswyd â Llaw yng Nghymru.

Betsi’s Bows

Siop anrhegion i blant ac oedolion: o glipiau gwallt i fagiau, masgiau a menig.

Caffi Galeri

Caffi sydd wedi ei leoli yn Galeri.
Cigydd Evans

Cigydd Evans Butcher

Cigydd o safon wedi ei sefudlu yn Nhregaron. Rydym yn defnyddio Cig lleol yn ymal ond 5 milltir o drws y siop, sydd wedi prosesu yn ein lladu. Rydym yn creu amryw o cynrychion, yn cynnwys Selsig, burgers, sosej rolls, peis, ham wedi coginio, cig BBQ, a llawer mwy.