Serennu

Serennu

Cerfluniau creadigol o anifeiliaid, potiau cerameg a gemwaith porslen.

Betsi’s Bows

Siop anrhegion i blant ac oedolion: o glipiau gwallt i fagiau, masgiau a menig.

H G Motors

Modurdy ym Mhenygroes.

Petalau Pert

Gwerthwr blodau modern pwrpasol ar gyfer unrhyw achlysur.

Wagyu’r Wyddfa

Busnes bach lleol o Ffrwd Cae Du Bontnewydd sydd yn gwerthu Cig Eidion Wagyu.