Priodas Chez Louise Bridal

Gwasanaeth dillad priodas arobryn

21c Pier Street, Aberystwyth, SY23 2LN

Bydd Chez Louise Bridal yn gweithio ochr yn ochr â Harddwch Christa Beauty i ddod â phrofiad siopa newydd i’n cleientiaid.

Cyfle i bob priodferch a’u teuluoedd a’u ffrindiau fwynhau amser da gyda chyngor a phrofiad proffesiynol wrth siopa am y diwrnod mawr.

Mae gan Alison dros 30 mlynedd o brofiad, a bydd hi’n cynghori’r briodferch, merched y briodas, Mam y briodferch / priodfab ar arddull gwisg, maint a lliw, a bydd yr holl newidiadau i’r ffrog briodas a’r gwisgoedd priodas yn cael eu gwneud ganddi hi ei hun. Does dim angen i chi boeni dim am yr amserlen yn arwain at eich diwrnod mawr.

Helen @lenawarburton millinery yw ein cynllunydd penwisgoedd, fydd yn sicrhau eich bod yn cael penwisg unigryw at eich dant.

Gallwch drefnu ymgynghoriad trwy apwyntiad – cyfle i ddod o hyd i’r ‘UN’ a threialu’r colur a’r gwallt ar gyfer pawb o griw’r briodas.

Fe’ch cynghorir i gadw lle o flaen llaw – ffoniwch yr ystafell arddangos neu’r salon am brisiau ac argaeledd.

Diolch, Christa, Angela, Alison a Helen

 

Christa: Dylunydd harddwch

Angela: Steilydd

Alison: Dylunydd Ffasiwn / Gwneuthurwr Gwisgoedd

Helen: Cynllunydd hetiau

16570210013979128030347118694653

ANRHEGARON

Am anrhegion, cardiau at bob achlysur, dillad, gemwaith a gwasanaeth ysgythru, galwch mewn i Anrhegaron.
bowls-bar

Clwb Bowlio Tregaron

Clwb bowlio sy’n darparu bwyd a diod yn ddyddiol

Cactws

Siop dillad dynion yn Aberystwyth.

Caffi Galeri

Caffi sydd wedi ei leoli yn Galeri.