20220126_114227

Priodas Chez Louise Bridal

Gwasanaeth dillad priodas arobryn

The Cambria, Aberystwyth, SY23 2AZ

Mae Priodas Chez Louise Bridal wedi bod wrthi ers 14 mlynedd gyda’r busnes, a 7 mlynedd yn Aberystwyth.

Rydym yn browd o’n gwasanaeth i ddarparu gwisgoedd i dair cenhedlaeth o griw’r briodferch: y briodferch ei hun a’i morwynion, mam y briodferch/priodfab a mamgus.

Rydym yn cynnig cyngor ac apwyntiadau preifat i’ch teulu, ynghyd â gwasanaeth gwneud hetiau wedi’i deilwra i gyd-fynd â’ch gwisg.

Rydym hefyd yn cynnig gwasanaeth addasu proffesiynol.

Maeth Y Meysydd

Nutritious food for natural life.

J H Roberts a’i Feibion

Arwerthwyr nwyddau trydanol annibynnol yn Llanbedr Pont Steffan.
Crefftau Aled

Crefftau Aled

Crefftau pren o safon, hefo opsiynau personoli wastad ar gael.
West Wales Gold

West Wales Gold

Busnes teuluol bach sy’n arbenigo mewn prynu a gwerthu gemwaith.