20220126_114227

Priodas Chez Louise Bridal

Gwasanaeth dillad priodas arobryn

The Cambria, Aberystwyth, SY23 2AZ

Mae Priodas Chez Louise Bridal wedi bod wrthi ers 14 mlynedd gyda’r busnes, a 7 mlynedd yn Aberystwyth.

Rydym yn browd o’n gwasanaeth i ddarparu gwisgoedd i dair cenhedlaeth o griw’r briodferch: y briodferch ei hun a’i morwynion, mam y briodferch/priodfab a mamgus.

Rydym yn cynnig cyngor ac apwyntiadau preifat i’ch teulu, ynghyd â gwasanaeth gwneud hetiau wedi’i deilwra i gyd-fynd â’ch gwisg.

Rydym hefyd yn cynnig gwasanaeth addasu proffesiynol.

Dylunio Meinir

Dylunio Meinir

Darluniau gwreiddiol wedi eu gwneud â llaw.

Lelws

Dillad babi wedi ei gwneud a llaw gan dair genhedlaeth.
Carpedi Gwyn Lewis

Carpedi Gwyn Lewis

Gwerthwyr carpedi o Lambed.

Kefir Cymru

Kefir wed’i wneud yn Y Felinheli drwy ddefnyddio llefrith buwch heb fod yn homogenaidd.