20220126_114227

Priodas Chez Louise Bridal

Gwasanaeth dillad priodas arobryn

The Cambria, Aberystwyth, SY23 2AZ

Mae Priodas Chez Louise Bridal wedi bod wrthi ers 14 mlynedd gyda’r busnes, a 7 mlynedd yn Aberystwyth.

Rydym yn browd o’n gwasanaeth i ddarparu gwisgoedd i dair cenhedlaeth o griw’r briodferch: y briodferch ei hun a’i morwynion, mam y briodferch/priodfab a mamgus.

Rydym yn cynnig cyngor ac apwyntiadau preifat i’ch teulu, ynghyd â gwasanaeth gwneud hetiau wedi’i deilwra i gyd-fynd â’ch gwisg.

Rydym hefyd yn cynnig gwasanaeth addasu proffesiynol.

Gwawr Yim-Jones

Gwawr Yim-Jones

Cardiau a phrintiau o dirweddau fro Caron.

Yr Hen Lew Du

Tŷ tafarn hanesyddol a Chymreig yng nghanol Aberystwyth.

Piggery Pottery

Crochendy sydd yn cynnig eitemau i’w paentio. Gallwch hefyd greu eich crochenwaith eich hun.
Aberystwyth Ego

Aberystwyth EGO

Cylchgrawn i hybu a ddathlu Ceredigion.