Caffi Cei

Caffi sydd yn gwerthu prydau ffres yn nghanol y dref.

Jacôs

Jacôs

Busnes bach teuluol o gefn gwlad Ceredigion yn gwerthu amrywiaeth o grysau t Cymreig.
Canolfan Addurno AAA

Canolfan Ardduno AAA

Canolfan ardduno annibynol yn Llanbedr Pont Steffan.

Gallt-Y-Glyn

Llety a bwyty bach sy’n boblogaidd efo’r trigolion lleol a’r twristiaid!

Y Penbont

Tafarn traddodiadol teuluol yn Llanrug.