Troedio Adweitheg Gwynedd

Mae adweitheg yn therapi cyfannol, gyda chi, y cleient yn ganolig i’r broses o wneud penderfyniadau.

West Lake Vape Emporium

West Lake Vape Emporium

Manwerthwr vape yn Llambed.

Deli’r Banc

Siop sy’n gwerthu pob math o gynnyrch lleol, a bwydydd ffres yn y deli.

Bottle and Barrel

Bar hamddenol gyda dewis mawr o gwrw crefft, gwinoedd a gin.

Gwyndaf Williams a’i Fab – Syniad Da

Siop torri goriadau, engrafu, trwsio esgidiau a batris oriawr.