Gwindy a Fferm Fêl Yr Wyddfa

Busnes teuluol sydd wedi ei leoli yng nghanol Llanberis.

Y Gegin Fach

Caffi bach teuluol yn coginio prydau fres lleol.
Old Bakery Cookshop

Old Bakery Cookshop

Busnes teuluol bach sydd yn darparu offer coginio o ansawdd.
Siop y Bont, Pontrhydfendigaid

Siop y Bont, Pontrhydfendigaid

Siop fwyd a chynnyrch Cymraeg lleol.

Coffi a Bara

Becws a chaffi