Gwindy a Fferm Fêl Yr Wyddfa

Busnes teuluol sydd wedi ei leoli yng nghanol Llanberis.

Marian Haf

Marian Haf

Gwneuthirwr printiau wedi’i leoli yn Ffair Rhos.

Bwyd Blasus Yashka

Bwydydd cartref blasus gan Yashka ar Stryd Bangor.

Homestyle Bakery

Becws sy’n gwerthu cynnyrch ffres ym Mhenygroes.

Fandangles

Siop annibynol yng nghanol Llanberis sydd yn gwerthu pob math o bethau anarferol a diddorol.