Gwindy a Fferm Fêl Yr Wyddfa

Busnes teuluol sydd wedi ei leoli yng nghanol Llanberis.

Siop y Parc, Blaenplwyf

Siop y Parc, Blaenplwyf

Siop y Pentref, a redwyd gan Grŵp Cymunedol Blaenplwyf i’r gymuned.

Adra

Anrhegion Cymreig chwaethus a chyfoes ar eich cyfer chi a’ch cartref.
Pennau Crafts

Pennau Crafts

Caffi, a siop grefftau yn Rhydypennau.

Ceir Cymru

Mae Ceir Cymru yn gwmni teuluol sydd a safleoedd gwerthu ym Methel a Cherrig y drudion.