Aber Framing

Fframio lluniau o ansawdd a gwerthwyr phrintiau cyfyngedig.

Lotti & Wren

Siop sy’n gwerthu nwyddau gan gynllunwyr lleol, dillad, anrhegion i blant ac eitemau i’r cartref.

Caban

Caffi sydd yn cynnig prydau ffres, wedi ei leoli ym Mrynrefail

Siop Na-nôg

Siop Gymraeg yn gwerthu cerddoriaeth, llyfrau, cardiau cyfarch, anrhegion, dillad a mwy!
Cegin Gwenog

Cegin Gwenog

Arlwywyr ar gyfer pob achlysur mewn unrhyw leoliad, gan gynnwys angladdau, priodadau a phenblwyddi.