Perthyn

Crefftau Perthyn. Cynnyrch a chelf unigryw i’r ty, neu anrheg bersonol.

Four Alls

Tafarn a bwyty ar Stryd y Plas.

Cletwr

Siop a chaffi yn Nhre’r Ddôl sy’n cael eu rhedeg gan y gymuned, i’r gymuned.

Bonta Deli

Siop sy’n gwerthu bwydydd lleol, ffres, ar Stryd y Plas.