Medina

Caffi a siop yng nghanol Aberystwyth sy’n cynnig bwyd ffresh a chacennau cartref.

T L Thomas & Son

Yn gwerthu deunydd adeiladu, ystafelloedd ymolchi, ceginau ac offer
Llaeth ac ysgytlaeth Gwarffynnon

Llaeth Gwarffynnon

Llaeth lleol o’n fferm deuluol. O borfa i botel. Y ffordd gynaliadwy.

Gola

Lampau unigryw – defnydd retro neu gynllun mapiau – sy’n cael eu cynhyrchu â llaw yn ein gweithdy.

Coffi Dre

Coffi’r Cofi wedi’i rostio yng Nghymru – ar-lein ac ar drelar