J H Roberts a’i Feibion

Arwerthwyr nwyddau trydanol annibynnol yn Llanbedr Pont Steffan.

Kefir Cymru

Kefir wed’i wneud yn Y Felinheli drwy ddefnyddio llefrith buwch heb fod yn homogenaidd.

Becws Carlton

Becws annibynnol ar Stryd Bangor.

Printiau Celyn

Printiau a chardiau. Wedi’i leoli yng Ngogledd Cymru yng nghanol y mynyddoedd.

Oriel Llun Mewn Ffrâm

‘Rydym yn darparu amrywiaeth o wasanaethau fframio a blas ar weithiau artistiaid lleol.