J H Roberts a’i Feibion

Arwerthwyr nwyddau trydanol annibynnol yn Llanbedr Pont Steffan.

Aber Graze

Yn creu bocsys bwyd llawn blas, lliw a boddhad.

Driftwood Designs

Cwmni sy’n cynhyrchu ystod brydferth o nwyddau, prints a chardiau wedi’u dylunio gan Lizzie Spikes

Llwy De

Siop a chaffi sy’n gwerthu cacennau, brechdanau, a diodydd.

Briwsion

Caffi a bwyd i fynd ar Stryd y Llyn.