Poblado Coffi

Crefftwyr coffi wedi’i leoli yn Eryri.

Gwyndaf Williams a’i Fab – Syniad Da

Siop torri goriadau, engrafu, trwsio esgidiau a batris oriawr.

Clwb Rygbi Tregaron

Tafarn yn Nhregaron sydd â chroeso mawr i bawb

Ogla

Canhwyllau soy naturiol gyda arogleuon a lliwiau unigryw.

Portal

Sefydlwyd Portal yn 2010 ac ers hynny, rydym wedi gweithio’n ddi flino i ddarparu hyfforddiant dwyieithog deinamig ac arloesol, er mwyn cefnogi sefydliadau gyda’u strategaethau i ddatblygu gallu eu gweithlu. Gan ddarparu cymwysterau ar lefelau 2, 3, 4, 5 a 7, mae gennym brofiad o gefnogi datblygiad proffesiynol mewn ystod eang o rolau, o’r rhai sy’n newydd i’w swyddi i’r rhai sy’n uwch arweinwyr profiadol. Ar hyn o bryd mae dros 500 o ddysgwyr gennym yn dilyn ein rhaglenni Prentisiaeth a ariennir yn llawn gan Lywodraeth Cymru.