Cornel Dawn

Pob math o fframiau, printiau a phethau i roi ar eich wal!

Ruth Jên

Printiau a chelf gwreiddiol o Dal-y-bont.

Platiau Pori

Platiau a bocsys pori o Felinheli.
Y Lolfa

Y Lolfa

Wasg adnabyddus o Dal-y-bont.

Tŷ Winsh

Caffi annibynnol, sy’n gwerthu bwyd ffres wedi’i wneud â chynnyrch lleol.