Pegiau Pert

Dwy chwaer sydd yn hoff o addurno pegiau pren yn syth o’r galon.

Cigydd Evans

Cigydd Evans Butcher

Cigydd o safon wedi ei sefudlu yn Nhregaron. Rydym yn defnyddio Cig lleol yn ymal ond 5 milltir o drws y siop, sydd wedi prosesu yn ein lladu. Rydym yn creu amryw o cynrychion, yn cynnwys Selsig, burgers, sosej rolls, peis, ham wedi coginio, cig BBQ, a llawer mwy.

Galwch Acw

Siop crefftau a chaffi sydd yn cynnig cyfleoedd i oedolion efo anabledd dysgu.

Printiau Celyn

Printiau a chardiau. Wedi’i leoli yng Ngogledd Cymru yng nghanol y mynyddoedd.

Cegin Fach Emma

Cegin fach sydd yn cynnig bwyd i fynd yn Llanrug.