Pegiau Pert

Dwy chwaer sydd yn hoff o addurno pegiau pren yn syth o’r galon.

Gallt-Y-Glyn

Llety a bwyty bach sy’n boblogaidd efo’r trigolion lleol a’r twristiaid!

Llwy De

Siop a chaffi sy’n gwerthu cacennau, brechdanau, a diodydd.

Cactws

Siop dillad dynion yn Aberystwyth.

OG Owen & Son

Mae William Glyn Owen yn gigydd gyda’i wreiddiau’n ddwfn yng Nghaernarfon.