Panorama

Siop ffotograffiaeth ar Stryd y Plas.

Unrhyw Achlysur

Anhregion i unrhyw achlysur. Wedi’i leoli yng Nghaernarfon. Gallwn ddanfon yn lleol.

Bwtwm

Crefftau gwreiddiol o fotymau.

H G Motors

Modurdy ym Mhenygroes.

T L Thomas & Son

Yn gwerthu deunydd adeiladu, ystafelloedd ymolchi, ceginau ac offer