Antur Waunfawr

Menter gymdeithasol sy’n darparu cyfleoedd gwaith a llesiant i oedolion ag anableddau dysgu.

Galwch Acw

Siop crefftau a chaffi sydd yn cynnig cyfleoedd i oedolion efo anabledd dysgu.

Teithiau Tango

Asiantaeth deithio sy’n arbenigo mewn trefnu teithiau i Dde America.

Becws Carlton

Becws annibynnol ar Stryd Bangor.

Koala.T Barbers

Siop torri gwallt i fechgyn ar Stryd Bangor.