Antur Waunfawr

Menter gymdeithasol sy’n darparu cyfleoedd gwaith a llesiant i oedolion ag anableddau dysgu.

Melysion Mam

Cwmni bach o Gribyn sy’n gwneud ffyj a phethau blasus eraill
Jacôs

Jacôs

Busnes bach teuluol o gefn gwlad Ceredigion yn gwerthu amrywiaeth o grysau t Cymreig.

Fferyllfa Penygroes

Fferyllfa LL. Williams a S. McCarthy.

Siop Mirsi

‘Boutique’ annibynnol.