Antur Waunfawr

Menter gymdeithasol sy’n darparu cyfleoedd gwaith a llesiant i oedolion ag anableddau dysgu.

Four Alls

Tafarn a bwyty ar Stryd y Plas.

Summit Cycles

Siop feics ac offer seiclo’n Aberystwyth.

Tŷ Siocled

Siocled wedi’i wneud â llaw ar Stryd y Plas.
Marian Haf

Marian Haf

Gwneuthirwr printiau wedi’i leoli yn Ffair Rhos.