Llaeth ac ysgytlaeth Gwarffynnon

Llaeth Gwarffynnon

Llaeth lleol o’n fferm deuluol. O borfa i botel. Y ffordd gynaliadwy.

Mae’n gwartheg yn cynhyrchu llaeth bendigedig ac yn pori’r rhydd ar gaeau Gwarffynnon (free range). Wedi’i brosesu gyda balchder gan ein teulu ni, i’ch teulu chi. Y ffordd gynaliadwy.
Rydym hefyd yn gwerthu nifer o gynnyrch lleol eraill yn ein Bar Llaeth. Mae un wedi’i leoli ar Stryd y Farchnad, Llanbed SA48 7DL ac un arall yn Gareg Dryslwyn, Llwyncelyn SA46 0HF. Maent ar agor 24 awr y dydd.

Teithiau Tango

Asiantaeth deithio sy’n arbenigo mewn trefnu teithiau i Dde America.

Menter Fachwen

Cefnogi unigolion ag anableddau, er mwyn eu helpu i gyflawni eu potensial llawn.
Crefftau Aled

Crefftau Aled

Crefftau pren o safon, hefo opsiynau personoli wastad ar gael.

Pwythau

Cwmni sy’n addasu ac atgyweirio dillad.