Llaeth ac ysgytlaeth Gwarffynnon

Llaeth Gwarffynnon

Llaeth lleol o’n fferm deuluol. O borfa i botel. Y ffordd gynaliadwy.

Mae’n gwartheg yn cynhyrchu llaeth bendigedig ac yn pori’r rhydd ar gaeau Gwarffynnon (free range). Wedi’i brosesu gyda balchder gan ein teulu ni, i’ch teulu chi. Y ffordd gynaliadwy.
Rydym hefyd yn gwerthu nifer o gynnyrch lleol eraill yn ein Bar Llaeth. Mae un wedi’i leoli ar Stryd y Farchnad, Llanbed SA48 7DL ac un arall yn Gareg Dryslwyn, Llwyncelyn SA46 0HF. Maent ar agor 24 awr y dydd.

Gwindy a Fferm Fêl Yr Wyddfa

Busnes teuluol sydd wedi ei leoli yng nghanol Llanberis.

Harddwch gan Lowri Mai

Salon harddwch yn Mhenygroes yn cynnig amrywiaeth o driniaethau.

Bwtwm

Crefftau gwreiddiol o fotymau.

LUMI Scents

Arogleuon cartref wedi’u tywallt â llaw – o Lanilar.