Y Gegin Fach

Caffi bach teuluol yn coginio prydau fres lleol.

Chwaethus

Nwyddau ffabrig sy’n cynnwys cardiau, cylchoedd a fframau yn Gymraeg a Saesneg.
Bwydydd Blasus Hathren

Bwydydd Blasus Hathren

Brownies a chacennau eraill o Gwmann.

Bwyty’r Copa

Bwyty ar stryd fawr Llanberis, sydd yn cynnig prydau ffres wedi eu creu â chynnyrch lleol.

Caffi Cei

Caffi sydd yn gwerthu prydau ffres yn nghanol y dref.