Y Gegin Fach

Caffi bach teuluol yn coginio prydau fres lleol.

Scent My Love

‘Candle Melts’ gyda arogleuon a lliwiau unigryw.

Inigo Jones

Gwaith llechi a chaffi.

Panorama

Siop ffotograffiaeth ar Stryd y Plas.

Siop Iard

Cywaith o artistiaid yw ‘iard’ sy’n creu a gwerthu gemwaith yn ‘Siop iard’ yng Nghaernarfon.