Llechi a Phethau

Anrhegion a gwaith llechi yng Nghaernarfon.

Siop a Swyddfa Bost Penrhyn-coch

Siop a Swyddfa Bost Penrhyn-coch

Swyddfa Bost a Siop y Pentref, Penrhyn-coch.

Broc-Môr

Siop sy’n arbenigo mewn anrhegion Cymreig, eitemau wedi’u gwneud â llaw, a dillad i blant.
Kate's Makes

Kate’s Makes

Nwyddau wedi’u gwneud â llaw i ansawdd uchel.
bowls-bar

Clwb Bowlio Tregaron

Clwb bowlio sy’n darparu bwyd a diod yn ddyddiol