Her Dandy Wolf

Siop ddillad a chynnyrch i’r cartref yn Aberystwyth.

Gwindy a Fferm Fêl Yr Wyddfa

Busnes teuluol sydd wedi ei leoli yng nghanol Llanberis.
Siop y Bont, Pontrhydfendigaid

Siop y Bont, Pontrhydfendigaid

Siop fwyd a chynnyrch Cymraeg lleol.

Gallt-Y-Glyn

Llety a bwyty bach sy’n boblogaidd efo’r trigolion lleol a’r twristiaid!

Kefir Cymru

Kefir wed’i wneud yn Y Felinheli drwy ddefnyddio llefrith buwch heb fod yn homogenaidd.