bowls-bar

Clwb Bowlio Tregaron

Clwb bowlio sy’n darparu bwyd a diod yn ddyddiol

Clwb-Bowlio-logo-bach

Clwb Bowlio Tregaron, Tregaron, SY25 6HX

Clwb bowlio sy’n darparu bwyd a diod yn ddyddiol. Rydym wedi ein lleoli dafliad carreg o’r maes. Dros gyfnod yr Eisteddfod byddwn ar agor bob dydd rhwng 7yb a 10yb i ddarparu brecwast ac yna rhwng 4yp a 12yh i ddarparu bwyd a diod. Mae gennym far gydag amrywiaeth eang o ddiodydd, a bwyd fydd at ddant pawb!

Ymunwch a ni ar nos Fawrth 2il Awst pan fydd y band Moniars yn ymuno a ni i’n diddanu. Does dim angen tocynnau. Bydd croeso cynnes yn eich disgwyl.

Stars

Gwerthwyr anrhegion, gemwaith, crisialau a dillad yn Aberystwyth.

Lluniau Dafydd Em

Lluniau o amgylch Gogledd Cymru. Dwin byw yn Nyffryn Nantlle, ac mae’r rhan fwyaf o’r ardal yma.

Richard’s Newsagents

Siop bapurau ar y Maes.

Canhwyllau Eryri

Canhwyllau Soi, Tryledwyr a Gwêr Todd Moethus. Arllwyswyd â Llaw yng Nghymru.