bowls-bar

Clwb Bowlio Tregaron

Clwb bowlio sy’n darparu bwyd a diod yn ddyddiol

Clwb-Bowlio-logo-bach

Clwb Bowlio Tregaron, Tregaron, SY25 6HX

Clwb bowlio sy’n darparu bwyd a diod yn ddyddiol. Rydym wedi ein lleoli dafliad carreg o’r maes. Dros gyfnod yr Eisteddfod byddwn ar agor bob dydd rhwng 7yb a 10yb i ddarparu brecwast ac yna rhwng 4yp a 12yh i ddarparu bwyd a diod. Mae gennym far gydag amrywiaeth eang o ddiodydd, a bwyd fydd at ddant pawb!

Ymunwch a ni ar nos Fawrth 2il Awst pan fydd y band Moniars yn ymuno a ni i’n diddanu. Does dim angen tocynnau. Bydd croeso cynnes yn eich disgwyl.

Tŷ Siocled

Siocled wedi’i wneud â llaw ar Stryd y Plas.
Canolfan Rhiannon tu allan

Canolfan Rhiannon

Canolfan sydd yn cynnwys siop gemwaith, siop crefftau, oriel, amgueddfa, ac yn cynnig llwyfan rhagorol ar gyfer popeth sydd orau mewn gemwaith Cymreig, y celfyddydau gweledol a chrefftau cain.
D L Williams

D L Williams

Gwerthwyr popeth sydd angen arnoch ar gyfer eich cartref a’ch gardd.

Partiau Ceir Celtic

Gwerthu partiau ceir a nwyddau i’ch car.