bowls-bar

Clwb Bowlio Tregaron

Clwb bowlio sy’n darparu bwyd a diod yn ddyddiol

Clwb-Bowlio-logo-bach

Clwb Bowlio Tregaron, Tregaron, SY25 6HX

Clwb bowlio sy’n darparu bwyd a diod yn ddyddiol. Rydym wedi ein lleoli dafliad carreg o’r maes. Dros gyfnod yr Eisteddfod byddwn ar agor bob dydd rhwng 7yb a 10yb i ddarparu brecwast ac yna rhwng 4yp a 12yh i ddarparu bwyd a diod. Mae gennym far gydag amrywiaeth eang o ddiodydd, a bwyd fydd at ddant pawb!

Ymunwch a ni ar nos Fawrth 2il Awst pan fydd y band Moniars yn ymuno a ni i’n diddanu. Does dim angen tocynnau. Bydd croeso cynnes yn eich disgwyl.

Bonta Deli

Siop sy’n gwerthu bwydydd lleol, ffres, ar Stryd y Plas.
Cigydd Evans

Cigydd Evans Butcher

Cigydd o safon wedi ei sefudlu yn Nhregaron. Rydym yn defnyddio Cig lleol yn ymal ond 5 milltir o drws y siop, sydd wedi prosesu yn ein lladu. Rydym yn creu amryw o cynrychion, yn cynnwys Selsig, burgers, sosej rolls, peis, ham wedi coginio, cig BBQ, a llawer mwy.

No. 21 Flowers

Siop flodau sy’n cynnig amrywiaeth o blanhigion a rhoddion at bob achlysur.
Bwydydd Blasus Hathren

Bwydydd Blasus Hathren

Brownies a chacennau eraill o Gwmann.