Canolfan MOT a Teiars Cibyn

Canolfan MOT a teiars, gan gynnwys gwaith trwsio a gwasanaeth.

Coed Teifi

Coed Teifi

Fferm deuluol sy’n gwerthu coed yng nghanolbarth Cymru, ger y mynyddoedd Cambria.

Menter Fachwen

Cefnogi unigolion ag anableddau, er mwyn eu helpu i gyflawni eu potensial llawn.

Maeth Y Meysydd

Nutritious food for natural life.
Lois Designs

Lois Designs

Mae Lois Designs yn gwmni brodwaith a dillad print wedi’i leoli yn Llambed.