Caffi Galeri

Caffi sydd wedi ei leoli yn Galeri.

Siop y Parc, Blaenplwyf

Siop y Parc, Blaenplwyf

Siop y Pentref, a redwyd gan Grŵp Cymunedol Blaenplwyf i’r gymuned.

Siop Manon

Rydw i’n caru popeth ‘vintage’ ag unrhyw beth i wneud efo ‘nostalgia’!

Siop Na-nôg

Siop Gymraeg yn gwerthu cerddoriaeth, llyfrau, cardiau cyfarch, anrhegion, dillad a mwy!

Galwch Acw

Siop crefftau a chaffi sydd yn cynnig cyfleoedd i oedolion efo anabledd dysgu.