Caban

Caffi sydd yn cynnig prydau ffres, wedi ei leoli ym Mrynrefail

Portal

Sefydlwyd Portal yn 2010 ac ers hynny, rydym wedi gweithio’n ddi flino i ddarparu hyfforddiant dwyieithog deinamig ac arloesol, er mwyn cefnogi sefydliadau gyda’u strategaethau i ddatblygu gallu eu gweithlu. Gan ddarparu cymwysterau ar lefelau 2, 3, 4, 5 a 7, mae gennym brofiad o gefnogi datblygiad proffesiynol mewn ystod eang o rolau, o’r rhai sy’n newydd i’w swyddi i’r rhai sy’n uwch arweinwyr profiadol. Ar hyn o bryd mae dros 500 o ddysgwyr gennym yn dilyn ein rhaglenni Prentisiaeth a ariennir yn llawn gan Lywodraeth Cymru.
Lili Mai

Lili Mai

Gwerthwyr cyfieithiau sydd wedi ei gwneud yn Swyddffynnon.
Canolfan Addurno AAA

Canolfan Ardduno AAA

Canolfan ardduno annibynol yn Llanbedr Pont Steffan.

Aber Framing

Fframio lluniau o ansawdd a gwerthwyr phrintiau cyfyngedig.