Galwch Acw

Siop crefftau a chaffi sydd yn cynnig cyfleoedd i oedolion efo anabledd dysgu.

Y Gegin Fach

Caffi bach teuluol yn coginio prydau fres lleol.

LUMI Scents

Arogleuon cartref wedi’u tywallt â llaw – o Lanilar.

Bottle and Barrel

Bar hamddenol gyda dewis mawr o gwrw crefft, gwinoedd a gin.

Gray-Thomas

Oriel, siop nwyddau a chaffi ger y castell.