Ultracomida

Siop sy’n arbenigo mewn bwyd a diod o Gymru, Sbaen a Ffrainc.

31 Stryd y Pier, Aberystwyth, SY23 2LN

Trwy adeg yr Eisteddfod prynwch unrhyw ginio parod ac ewch a bar o siocled Amateler a Sudd Afal Gaitero am £1 ychwanegol!

During The Eisteddfod buy any takeout lunch and get a small bar of Amattler chocolate and a can of Gaitero Apple Juice for just £1 extra!

Jacôs

Jacôs

Busnes bach teuluol o gefn gwlad Ceredigion yn gwerthu amrywiaeth o grysau t Cymreig.

Her Dandy Wolf

Siop ddillad a chynnyrch i’r cartref yn Aberystwyth.

Palas Print

Siop lyfrau annibynnol o fewn tref gaerog Caernarfon.

Gemwaith Enfys

Gemwaith gwreiddiol o Aberystwyth.