Ultracomida

Siop sy’n arbenigo mewn bwyd a diod o Gymru, Sbaen a Ffrainc.

31 Stryd y Pier, Aberystwyth, SY23 2LN

Trwy adeg yr Eisteddfod prynwch unrhyw ginio parod ac ewch a bar o siocled Amateler a Sudd Afal Gaitero am £1 ychwanegol!

During The Eisteddfod buy any takeout lunch and get a small bar of Amattler chocolate and a can of Gaitero Apple Juice for just £1 extra!

9AEBB87F-D02C-4F2E-B7AC

Ieuenctid Cambria

Hostel / Llogi beics / Gweithgareddau 

Gemwaith Lora Wyn

Dw i’n dylunio a’n creu gemwaith cyfoes yma yn fy ngweithdy yng Ngogledd Cymru.
West Wales Gold

West Wales Gold

Busnes teuluol bach sy’n arbenigo mewn prynu a gwerthu gemwaith.

Siop Mirsi

‘Boutique’ annibynnol.