T L Thomas & Son

Yn gwerthu deunydd adeiladu, ystafelloedd ymolchi, ceginau ac offer

El•Di

Blociau chwarae pren wedi’u paentio â llaw

Bwyd Blasus Yashka

Bwydydd cartref blasus gan Yashka ar Stryd Bangor.

KellyKare

Cyngor iechyd a diogelwch i fusnesau bach gydymffurfio â gofynion iechyd a diogelwch.

Betsi’s Bows

Siop anrhegion i blant ac oedolion: o glipiau gwallt i fagiau, masgiau a menig.