Serameg gan Collie Gwyrdd

Crochenwaith unigryw wedi’i wneud a llaw

Notch

Notch

Bagiau ac ategolion lledr pwrpasol, wedi’u gwneud â llaw.
Y Lein

Y Lein

Cwmni busnes teuluol sydd yn gwerthu dillad unigryw, ffasiynol a threndi.
IMG_20220423_161334_811

Cegin Jonah’s

Caffi bwyd môr

Portal

Sefydlwyd Portal yn 2010 ac ers hynny, rydym wedi gweithio’n ddi flino i ddarparu hyfforddiant dwyieithog deinamig ac arloesol, er mwyn cefnogi sefydliadau gyda’u strategaethau i ddatblygu gallu eu gweithlu. Gan ddarparu cymwysterau ar lefelau 2, 3, 4, 5 a 7, mae gennym brofiad o gefnogi datblygiad proffesiynol mewn ystod eang o rolau, o’r rhai sy’n newydd i’w swyddi i’r rhai sy’n uwch arweinwyr profiadol. Ar hyn o bryd mae dros 500 o ddysgwyr gennym yn dilyn ein rhaglenni Prentisiaeth a ariennir yn llawn gan Lywodraeth Cymru.