Melysion Mam

Cwmni bach o Gribyn sy’n gwneud ffyj a phethau blasus eraill

Polly

Polly

Tair siop ddillad i ferched yn Aberystwyth.

Andy’s Records

Siop recordiau yn Aberystwyth sy’n gwerthu recordiau finyl a cryno-ddisgiau hen a newydd.

Siop y Glorian

“Gwnewch y newidiadau bach er mwyn newid eich byd.”

Coffi a Bara

Becws a chaffi