Marian Haf

Marian Haf

Gwneuthirwr printiau wedi’i leoli yn Ffair Rhos.

T L Thomas & Son

Yn gwerthu deunydd adeiladu, ystafelloedd ymolchi, ceginau ac offer

Gavs Disco

Gwasanaeth disgo symudol

Lotti & Wren

Siop sy’n gwerthu nwyddau gan gynllunwyr lleol, dillad, anrhegion i blant ac eitemau i’r cartref.

Ceir Cymru

Mae Ceir Cymru yn gwmni teuluol sydd a safleoedd gwerthu ym Methel a Cherrig y drudion.